Seventh-Day Adventist Church

Northern Tanzania Union Conference

Menu

Viongozi wapya wa Unioni konferensi ya Kaskazini mwa Tanzania ya Kanisa la Waadventista wa Sabato ni kama ifuatavyo:

 

Mwenyekiti: Dr. Godwin Lekundayo              

Katibu: Pr. Davis Fue

Mhazini: Mr. Denis Wairaha

Wakurugenzi

1. Personal Ministries: Pr. Musa Mitekaro

2. Stewardship:Pr. Jeremiah Izungo

3. Publishing: Pr. Daniel Ndiegi

4. Education: Dr. Mashauri Mjema

5. Women Ministries: Mrs. Winfrida Mitekaro

6. Youth: Pr. Elias Kasika

Mambo yahusiyo mawasiliano yatasimamiwa na Ndugu Gideon Msambwa ambaye ni Meneja wa Teknohama, na mambo yahusio afya yatasimamiwa na mkurugenzi wa afya kutoka South Nyanza Conference.

 

© 2018 Northern Tanzania Union Conference